مقدمه ای بر اسرار یک ماساژ دهنده

 • سپاس خداوندگار را که این الهام را برای من آفرید تا زندگی کنم . تجربه کنم . و بیاندیشم و الهام دریافت کنم و اکنون این چند صفحه را برای ارتقاء آگاهی در زمینه ی خاصی که مد نظرم است بیافرینم و عرضه کنم
 • این کتاب برای استفاده افرادیست که کار ماساژ انجام میدهند. کسانی که کار ماساژ را دوست دارند. برای کسانی که ماساژ دریافت میکنند. و کسانی که به هر نحو با این مقوله آشنا یا همکار هستند و کسانی که میخواهند به تازگی وارد کار ماساژ بشوند.
 • با احترام به همه ی انسانها یاد آوری میکنم ، مقوله ی ارائه و دریافت ماساژ موضوعی است فرا تاریخی و فرا زمانی که از بدو بروز و ایجاد خلقت وجود داشته و هنوز وجود دارد و تا ابدیت ادامه خواهد داشت . تا دنیای سه بعدی به پایان برسد. فنون ماساژ از لحظه ی بیگ بنگ آفریده شده است. و میتوان جزء اولین مشاغلی دانست که بابت آن پرداختی صورت میگرفته و مشخصات یک شغل را یافته است( بر اساس تاریخ نگاره ها و سنگ نوشته های قدیمی و مراجعه به سایر منابعی که اکنون از حوصله ی ریفرنس دادن این کتاب خارج است. ( لطفا به گوگل مراجعه کنید))
 • همه ی برخوردها ، به شکلی، نوعی تصویر از یک ماساژ است که نتیجه ای را در بر دارد. مثلا مالش دو تکه ابر نابارور، که باروری را ایجاد کرده و باران پدید میآید. و مانند حرکت رود میان دره و دشت که سبزی مسیر و مطبوع شدن هوا و حیات بخشی جانداران را باعث میشود. و برخورد اجرام آسمانی و زلزله و سونامی و باد و موج دریا و هزاران از این نوع حرکتهای منتج به نتیجه ی مطلوب همه نتایج عملکرد برخوردهای سایشی و مالشی در مقدار نیروهای متفاوت با اثرگزاریهای مطلوب است. شاید از خودتان بپرسید که زلزله چه اثرات مثبتی میتواند داشته باشد؟ آری زلزله. زلزله بافت نابسمان درونی زمین را بسامان میکند. ساختمانهای قدیمی فرو ریخته شده را به ساختمانهای قوی و تازه ی محکم تبدیل میکند. ساختار های جامعه ی انسانی را تغییر میدهد. مسیر رودها را تغییر میدهد. معادن درونی زمین را قابل دسترس میکند. بافت نا موزون پوسته های زمین را موزون میکند . دهها نتیجه ی دیگر که من نمیدانم. 
 • از این رو شما هر فرآیند مالشی و سایشی نتیجه بخش را ماساژ بدانید. نتیجه ی این مالشها و سایشها هر چقدر بیشتر باشد نیازمند پرداخت بیشتری به ماساژ دهنده است. مثلا زلزله سهمگین به بهای جان تعداد زیادی انسان و سایر موجودات انجام میشود و نتیجه ی آن کشور ژاپن و شهر تو کیو شده که ساختارهایی محکم به جامعه ی انسانی بخشیده است. وگرنه زلزله های کوچک مانند تفرجی است که دیدار همسایه ها را میسر میسازد و مبحثی در خصوص عواقب زلزله را ایجاد میکنددرواقع بهایی بسیار ناچیز ناشی از ترس پرداخته میشود.
 • ترس از دست دادن یکی از عوامل آسایش و آرامش باعث میشود که انسان خود را به چالشی بسپارد که نتیجه ی آن قدرت آفرین و سلامتی بخش است. لذا مقوله ی ماساژ در این حد مهم و حیاتی است. 
 • فرآیند ماساژ امتداد شغلی است که از تقاضای یک پدر یا مادر برای شکستن قولنج های کمر از همسر یا فرزندی خواسته میشود. به همین سادگی شغل ماساژ آغاز و آفریده شده است.حال خوب بعد از این فرآیند مانند دامنگیر شدن افیون در میان عروق انسانی طلب این فشار را روز افزون تر میکند تا جایی که بسیاری از مراجعین من برای در رفتن خستگیهای روزمره شان نیاز به غلتک راهسازی وزارت راه دارند. ( لطفا بخندید)
 • از این رو درک کامل این مطلب و کسب تجربیات متعدد مرا بر آن داشت که این کتاب را برای همه ی شما عزیزان مخلوق خداوندگار بنویسم و عرضه نمایم . امیدوارم بپسندید و به کارتان بیاید.
 •  در این کتاب ما هیچگونه مطلب آناتومیک نداریم و آنقدر کار ماساژ را ساده نموده ایم که شما میتوانید فقط با خواندن همین کتاب ماساژ بدهید و از این کار لذت برده و در صورت نتیجه بخش بودن کافی و زیاد کسب در آمد نمایید. 
 • شغل ماساژ را هیچ رباطی نمیتواند مانند انسان انجام دهد . شغل ماساز تنها شغلی است که علاوه بر ارتباط جسمانی ، ارتباط روح نیز برقرار میشود . هرگاه انسان توان آفرینش روح را برای رباط هایش داشت. رباط در کار ماساژ جایگزین انسان میشود. ( بخندیم ) 
 • با توجه به کوتاهی عمر انسانی از همه ی شما آیندگان عذرخواهی میکنم که اکنون در محضرتان نیستم تا دستتان را ببوسم و به شما تبریک بگویم که هنر خداوند ( یعنی انسان را) با ماساژ نوازش میکنید و آرامش میبخشید و حیات را جاری  میسازد. 

 •             با احترام. قاسم منهی  سن 44 سالگی. به سال 1401 خورشیدی ایران و 2022 میلادی