توانایی ایجاد ارتباط با مراجعین

توانایی ایجاد ارتباط با مراجعین 

اگر دقت کنیم کتابها مجموعه ای از مقالات هستند و مقالات مجموعه ای از پرا گرافها و جمله ها هم پاراگرافها را تشکیل داده اند و این سیر ادامه دارد که حروف به عنوان عناصر اصلی در نظر گرفته میشوند. در زبان پارسی ما 32 حرف داریم ولی بیش از دهها هزار کلمه معنی دار منحصر به فرد آفریده شده و بینهایت جمله تکراری و باز بینهایت پاراگراف و میلیونها کتاب تا میرسد به جایی که شما تعداد محدودی از آن کتابها را برای همیشه به خاطر خواهید سپرد

زمانی که ماساژ را شروع میکنید اولین کسانی که بابت ماساژ  به شما پول میدهند جزء اولین حروف داستان زندگی شما هستند. این تکمیل شدن داستان حروف تا انتهای عمر ادامه دارد. هر جا دریافتی منحصر به فرد با رقمهای نا معقول زیاد و یا رفتارهای فرا تر از تصورتان زیبا و یا هر نوع بروز احساس یا سرخوشی در ارتباط با مشتریهایتان داشتید، بسان یک حرف تازه است که به قاموس حروف شما اضافه میشود . گاهی یکی از این حروف میتواند زندگی شما را برای همیشه عوض کنند. البته نگاه این چنینی در اغلب مشاغل هنری صائب است. بعد از این مرحله شما با اضافه شدن تجربه میدانی و دانش از طریق دریافت آموزشهای جدیدتان میتوانید کلمه سازی کنید. از این دست کلمات زیادند و در این قاموس مطلب و یا انسان منحصر به فردی که باعث شور و شعف شما بشود کمتر دیده شده و یا اصلا دیده نشده است. و بعد شما احساس میکنید که در کارتان صاحب سبک شده اید . در این لحظه شما جمله سازی میکنید  و شاگردانی خواهید داشت و به این باور میرسید که آموزش شما میتواند گره گشا و شادی آفرین باشد( توهم استادی را کنار میگذاریم) بعد از عبور از این مرحله اگر شما ثروت نقدی و ثروت معنوی و ثروت اعتباری قابل توجهی پیدا کردید بدانید که پاراگراف نوشته اید و یا توانسته اید مقاله ای را طراحی کنید و بسازید. در این مرحله آفرینشهای زیادی خواهید داشت و از زندگی و ماساژ شروع میکنید به لذت بردن. بعد از این مرحله از مرحله استقلال مالی عبور کرده اید.و آفرینشهای پیاپی رخ میدهد و شما صاحب کتاب شده اید و مجموعه های ماساژ و یا فرآیندهای مشابه آن را خواهید آفرید ( بدون آنکه درآمد شخصی برایتان مهم باشد. وگرنه بسیاری در توهم مجموعه داری با ارثیه پدری اقدام نموده اند و کتابی به درد نخور شده اند که فقط به درد خودشان میخورد) و اگر مجموعه داری شما و یا آفرینش ما مورد توجه عموم قرار بگیرد با توجه به نوع و مقدار توجه عموم میتواند رنگی مانند شاهنامه و گلستان داشته باشد و یا مانند بهترین رمانهای داخلی و خارجی بدرخشد. پس آگاه باشیم که تسلط و استفاده صحیح از حروف در ابتدای کار است که میتواند در زمانی بعد شما را به اوجی برساند که در انتهای رسیدن اصلا برایتان مهم هم نباشد در حالیکه در نگاه دیگران پروژه ای عظیم را رقم زده اید. امروز این نکات برای شما مانند گنجی است که میتواند تا ابد به دردتان بخورد. و یادتان باشد که اگر در مسیرتان ثابت قدم و صادق باشید خداوند حروف بیشتری به شما میدهد و کمکتان میکند تا کلمات زیباتر و جملاتپر معناتر  و ... را بیافرینیند  تا کتابی عظیم را ذز ذست گرفته و نمایش دهید . ما هیچ چیز از هیچ بزرگی کم نداریم . و باید آگاه بود که بزرگان ما در هر رشته ای نا خودآگاه توکل کردنشان به مقصد نشست و این توکل بود که آنها را به دنبال خود کشید و مشهورشان ساخت وگرنه طبیعت انسان بیشتر رو به خوردن دارد و سکس و خواب و تفریح .

بر این اساس با آگاهی اولیه ی بالا و درک الفبای زندگی . ارتباطاتی میسر میشود که نتیجه ی آن دقیقا منطبق بر همان نوشتاری است که حضرت دوست از روز ازل برای ما نوشته و ما برای آن به دنیا پای گذاشته ایم.