قدرت بدنی خدادادی ماسور

قدرت بدنی خدادادی ماسور

 مقدار قدرت بدنی و تاثیر گذاری آن در عملکرد ماسور یک باور محدود کننده است.

 اینجا اگر دقت کنید خواهید دید که من قبل از نوشتن فعلها از کلمه ی بهتر است اینگونه باشد استفاده خواهم کرد .

دلیل اینکه این بخش از نوشتار را در این کتاب گنجانده ام این است که افراد علاقمندی که ماساژ کار میشونداگر شرایط بدنی مد نظر را داشته باشند در فرصت و زمان کمتری یاد میگیرند و به مرحله ی بازدهی میرسند.

اول از همه قد و بالای ماسار هر چه بلند تر باشد بهتر است. دستان کشیده دسترسی به بافتها را راحت تر و اجرای فنون غیر ممکن را ممکن خواهد نمود.

عضلات ماسور قوی و کشیده باشد بهتر است از عضلات در هم تنیده و قطور. عضلات قطور محور گردش مفاصل را گوتاه میکند و روی عملکرد ماساژ کار تاثیر گذاشته و بازدهی را کاهش میدهد.

مفاصل منعطف در بدن بسیار کمک کننده و راه گشاست. ماساژ کاری که منعطف است بهتر میتواند حرکات کششی در امتداد ماساژ را برای مراجعینش انجام دهد.

ماساژکار واقعی باید دندانهای مرتب و سالم داشته باشد. شما دقت کنید که مشتری طاقباز خوابیده و شما لبخند بزنید. فکر کنم نیاز به توضیح بیشتری نداشته باشد.

افرادی که ماساژ کار میکنند و دستانشان عرق میکنند به زحمت زیادی می افتند و خسته میشوند.

 ماساژ کار باید مانند یک پروردگار بی عیب ، به معنای واقعی بی عیب باشد  و اگر عیبی در خود میبیند یا آن را برطرف کند و یا  با نقطه ی مثبتی قوی آنرا بپوشاند.

مثلا من با اینکه مرد چاقی بودم و دندانهای مرتبی نداشتم و بسیاری از علایم یک ماساژ کار ناآگاه به همراه داشتم ولی قدرت اجرای فنون ماساژ و همچنین کمی اطلاعات عمومی و خوش مشرب بودنم این ایرادات را میپوشاند. 

البته امروز من نسبت به گذشته ی نا آگاهم خیلی تغییر کرده و بسیاری از ضعفهای گذشته را پوشانده ام.

ماساژکار موفق دقدغه ی ذهنی زیادی در خصوص محیط اطرافش و خانواده اش ندارد

بهتر است یک ماساژکار مانند آب سیال باشد تا بتواند ایرادات کار خودش را که مراجعینش گوشزد میکنند بپذیرد.

ماساژکار موفق جوانی است که اراده کرده از نیروی جسمش در کنار نیروی روحش بتواند استفاده کند تا حال خوب را به مراجعینش اهدا کند .نه اینکه مانند یک شکارچی ، مراجعین را مانند آهویی ببیند که قرار است قسمتی از گوشتش را بدرد و بخورد. نوع نگاه یک ماسور عملکرد یک ماساژکار را نمایان میسازد و این دقیقا همان چیزی است که مراجعین در لحظه ی اول میفهمند. 

ماساژکار اگر وابسته به مصرف دخانیات باشد خوب نیست هر چند خودم سیگاری هستم. هر چقدر نیاز به مصرف هر نوع مخدر در یک ماساژ کار زیاد باشد فاصله ی وی از کار ماساژ بیشتر و بیشتر میشود.

ماساژ کار زن باید بدنی سالمتر از هر زن دیگری داشته باشد. عادات ماهیانه وی را نباید از کار جدا کند. این باور غلطی است که یک زن در دوران قائدگی توانایی اش کمتر میشود. اگر توانایی یک ماساژ کار زن در حین دوران قائدگی کم میشود باید اصول تغذیه ی صحیح را رعایت کند تا مساله به صورت کامل برطرف شود. ( مراجعه شود به بخش تغذیه در ماساژ) 

ماساژ کار حرفه ای کسی است که همیشه نیاز به دانش بیشتر و دریافت آموزشهای تازه دارد. من تا آخر عمرم یک شاگردم و تلمذ میکنم . و اشتباهاتم را میپذیرم . 

روحیه ی سازگاری و اجتناب از هر نوع اخم و تندی با مراجعین ضامن سلامتی در کار و مشتری مداری است. زمانی که حال خوبی از انجام ماساژ ندارید لطفا به مراجعین خود اطلاع دهید.

اگر بدن شما بوی بد میدهد و یا عرقتان بوی سگ سقط شده میدهد . شما دچار اختلالات هورمونی هستید لطفا به بخش تغذیه در ماساژ مراجعه کنید و روش غذایی خود را اصلاح نموده و از نتیجه شگفت انگیزانه برخوردار شوید.

وقت شناسی یک ماسور مساله ای است که نمیتوان از آن عبور کرد. 

داشتن وسیله نقلیه شخصی برای هر ماساژکاری ضروری است و ماساژ کار باید بتواند به خوبی رانندگی بکند. زیرا یک ماساژ کار باید بتواند محیط کار خود را در هر لحظه جابجا کند و تخت ماساژ پرتابل خود را با وسیله نقلیه خود جابجا کند.