بهترین اساتید ماساژ را چگونه بشناسیم

بهترین اساتید ماساژ را چگونه بشناسیم

ضرب المثل معروفی است که میگوید اگر خوب چریده ای پس دنبه ات کو؟

معمولا افرادی لایق آموزش دادن هیتند که خودشان از دانششان بهره برده باشند و به تمکن مادی خاص و یا شهرت اجتماعی خاص و یا قدرت معنوی خاصی دست یافته باشند. اگر اساتید شما از این سه عنصر برخوردار نیستند مطمئن باشید از آموزشتان چندان راضی نخواهید شد. 

همیشه یادم میماند که بهای دریافت دانش ارزشمند ، گزاف است . و من بهای زیادی برای این ارزش پرداخته ام . امروز کلاسهای من بصورت انفرادی به مدت سه ماه شبانه روزی بعد از عبور از مراحل سخت پذیرش و سوال جوابهای زیادو پاسخ به تستهای مختلف به قیمت سه و نیم سکه بهار آزادی برگزار میشود. و از یک دانشجوی ساده در طول این مدت یک ابر ماساژ کار حرفه ای تحویل جامعه میدهم. 

پس زمانیکه خواستید بصورت خصوصی آموزش ببینید هدف خودتان را مشخص کنید و میزان دنبه ی استادتان چه از نظر مادی و جه از نظر شهرت اجتماعی و جه از نظر میزان بهره وری شاگردان قبلی که همان رشد معنوی است بسنجید و وقتتان را هدر ندهید .