آموزش و استخدام

سلام
شما برای یادگیری ماساژ عملی و فنون حمام سنتی راه زیادی را طی نخواهیدکرد.
 قبل از شروع دوره از شما آزمون روانشناسی و عملی صورت میپذیرد. در صورت موفقیت برای این هنر وقت بگذارید و هزینه کنید.
نرخ آموزش هنرجو معادل میانگین نرخ یکصد کیلو برنج در استاندارد آسیایی ماساژ است.
نرخ میانگین برنج در سال 1401 در ایران معادل هفتاد هزار تومان است.
سر فصلها: آداب خدمتگزاری. مهارت زندگی. فنون مدیریت زمان. ماساژ مقدماتی ساده. فنون تلفیقی .اجرای فنون (200 ساعت تجربه). شما در هر روز مشغو.ل آزمون دادن هستید.
شما با پرداخت مبلغ دوره ی آموزشی به ما . در دوره آموزش عملی ماساژ و حمام سنتی شروع به فعالیت میکنید. پس از گذر از دوره شما در کنار ما مشغول به کار میشوید . اگر در کنار ما یکسال کار کردید مبلغ آموزش به شما بازگردانده میشود.
با دریافت گواهینامه ی ماساژ شما در هر مجموعه ای میتوانیدفعالیت نمایید.
نرخ دستمزد ماساژ کار آماتور به ازای هر ساعت فعالیت معادل میانگین نرخ 1.5 کیلو برنج در محل سکونت است
نرخ دستمزد ماساژ کار حرفه ای به ازای هر ساعت فعالیت معادل میانگین نرخ 2 کیلو برنج در محل سکونت است.
نرخ دستمزد ماساژ کار حرفه ای با تجربه به ازای هر ساعت فعالیت میانگین نرخ 2.5 کیلو برنج در محل سکونت است.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
رزومه شغلی را بنویسید. رزومه شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. رزومه شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...