با گارانتی کامل رزرو نمایید

کارگاه آموزشی رایگان

کارگاه آموزشی رایگان

یاد بگیرید و همکار ما شوید
فرم استخدام ( کلیک کن)

آمار ما:

اندیشه ی سازمان یافته ماساژ

1167

تعداد میهمانان تا هفتم اسفند 1401

۶

تعداد همکار متخصص

5

تخت های ماساژ فعال

1

تعداد شعب

1 باب

حمام سنتی

دو

شعب در حال راه اندازی